Ostueskirjad

Kaupade ostu- ja müügieeskirjad

 

Tere tulemast meie veebipoodi (edaspidi siinses dokumendis – Veebileht), mida haldab Leedu Vabariigis asub osaühing "KORPORACIJA TJANŠI", juriidilise isiku number 111733040, registreeritud asukohaga aadressil: Ulonų g. 5, Vilnius, Leedu Vabariik (edaspidi siinses dokumendis – Müüja).

Meie Veebilehel on võimalik osta originaalseid TIENSi kaupu (TIENS tähendab TIENSi ettevõtete gruppi, mis kuuluvad samuti Müüjale, koos kõikide teiste muudes riikides asuvate ettevõtete ja filiaalidega, mille nimedesse kuuluvad sõnad TIENS või TIANSHI / TJANŠI), kaasa arvatud, kuid mitte ainult, toidulisandid, kosmeetikatooted, parfümeeriakaubad, tervise edendamise seadmed ja teised tooted (edaspidi siinses dokumendis – Kaubad).

 

Me püüame tagada, et Teie Veebilehel ostlemiseks veedetud aeg oleks meeldiv kogemus ning pakume seetõttu enne siinsel Veebilehel ostlemise alustamist tutvumiseks TIENSi toodete ostu- ja müügieeskirjad (edaspidi siinses dokumendis – Kaupade ostu- ja müügieeskirjad).

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Kaupade ostu- ja müügieeskirjad kehtivad siinsel Veebilehel sooritatud Kaupade ostude kohta. Kaupade ostmisel rakendatakse iga kord Veebilehe kehtivat versiooni koos sellel Veebilehel avaldatud Kaupade ostu- ja müügieeskirjadega.

1.2. Kui Ostja, kes kavatseb Kaupu osta, nõustub käesolevate Kaupade ostu- ja müügieeskirjadega (edaspidi – Ostja), muutuvad need Müüja ja Ostja jaoks õiguslikult siduvaks dokumendiks ning neid peetakse Veebilehe eeskirjade terviklikuks ja lahutamatuks osaks, milles sätestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, Kaupade eest tasumise tingimused, Kaupade kohaletoimetamise ja tagastamise protseduur, osapoolte kohustused ning teised sätted, mis on seotud Kaupade ostmise ja müügiga Veebilehel.

1.3. Ostja nõusolek siinsete Kaupade ostu- ja müügieeskirjadega kinnitatakse pärast Veebilehe eeskirjadega tutvumist, mille hulka kuuluvad Kaupade ostu- ja müügieeskirjad, ning pärast lepingu kinnitamist iga kord, kui Kaupu ostetakse, tehes märke kinnitusteksti „Olen käesolevad Veebilehe eeskirjad läbi lugenud ja nõustun nende järgimisega“ kõrval olevas kastis. Kinnituse kõrval asub link Eeskirjade juurde, mis on Veebilehel olemas.

1.4. Siinses Kaupade ostu- ja müügieeskirjas suurtäheliselt esitatud mõistetel ja väljenditel on tähendused, mida on selgitatud Veebilehe kasutusjuhendis.

1.5. Kaupade ostu- ja müügieeskirjad on koostatud vastavalt tsiviilkoodeksi, Tarbijakaitse õiguste kaitse seaduse sätetele, jaemüügi eeskirjadele ning teistele rakendatavatele seadustele, mis kehtisid Leedu Vabariigis siinse Kaupade ostu- ja müügieeskirjade koostamise ajal.

2. OSTJA STAATUS

2.1. Õigus osta Kaupu Veebilehel on antud järgmistele isikutele, kes on sõlminud Müüjaga turustaja lepingu ning loonud Veebilehel Konto, st:

2.1.1. Füüsilised isikud, kes on jõudnud täisikka (18-aastased ja vanemad) ning kelle õigus- ja teovõime ei ole kehtivate seaduste järgi piiratud;

2.1.2. Juriidilised isikud, keda esindab vastavalt selle juriidilise isiku asutamisdokumentide järgi tegutsev isik;

2.1.3. Eespool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad, kes esitavad dokumendi, mis tõendab nende õigust tegutseda sellise füüsilise või juriidilise isiku nimel (volitus vms).

2.2. Selguse huvides peetakse Ostjateks füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes ostavad Veebilehel ükskõik millisel eesmärgil TIENSi Kaupu.

3. KAUPADE KATALOOG

3.1. Kaupade valik on esitatud Veebilehel üleslaetud Kaupade kataloogis. Iga Kauba kirjelduses on esitatud üksikasjalik teave konkreetse Kauba kohta, st Kauba nimi ja kirjeldus (kaasa arvatud peamised omadused, peamised koostisosad, suurus jne), Kauba hind ning foto/ pilt.

3.2. Ostja mõistab, et Veebilehel näidatud Kauba värv, kuju või muud parameetrid võivad tegelikust kujust, värvist või muudest Kauba parameetritest Ostja kasutatava monitori spetsifikatsioonide tõttu erineda. Kui Ostja vajab Kaupade kohta täpsemat teavet, soovitusi või juhiseid, võib ta Müüjaga otse ühendust võtta.

3.3. Ostja mõistab käesolevaga, et kui omandatud Kaup on toidulisand, ei tohiks seda toidulisandit kasutada ravimina või toidu asendajana. Igal juhul peab Ostja teabelehe ja / või kasutusjuhendi tähelepanelikult läbi lugema ja tutvuma üksikasjaliku teabega vastava toidulisandi kasutamise kohta. 

3.4. Müüja uueneb Kaupade kataloogi pidevalt, seetõttu peaks Ostja Veebilehte kasutades veenduma, et tegemist on Kaupade kataloogi uusima versiooniga (st Ostja ei peaks kasutama oma arvutis hoitavat allalaetud Kaupade kataloogi, mis enam ei kehti jne). Ostja on teadlik ka sellest, et Kaupade kataloogi tehtud täiendused ja parandused võidakse lisada nii Kataloogi endasse kui ka mis tahes kohta Veebilehel.

4. KAUPADE TELLIMINE

4.1. Külastaja, kes on sõlminud Müüjaga turunduslepingu ning soovib Veebilehelt Kaupu tellida, peab Veebilehel Ostjana registreeruma, luues Konto vastavalt Veebilehe kasutusjuhendi punktis 4 sätestatud korrale. Pärast õnnestunud esmakordset registreerumist peab Ostja iga kord Veebilehele Kontole sisselogimisel sisestama ainult sisselogimisandmed (kasutaja andmed), st Ostja e-posti aadressi ja salasõna.

4.2. Ostjal, kes loob Konto ja soovib Veeblehel Kaupu osta, on õigus kasutada kogutud soodustusi vastavalt TIENSi kehtestatud korrale (soodustuste / teenustasude rakendamise ja arvutamise kord on esitatud TIENSi äriplaani dokumendis, mis on avaldatud Veebilehel).

4.3. Müüjale saab Kaupade tellimusi esitada ainult siis, kui Ostja on tutvunud ja nõustub Kaupade ostu- ja müügieeskirjade kehtiva versiooniga. Kõikidel teistel juhtudel, kui Ostja ei nõustu eeskirjadega, mille hulka kuuluvad Kaupade ostu- ja müügieeskirjad, ei ole tal õigust Veebilehel Kaupu tellida. Esitades tellimuse Kaupade kohta ning väljendades oma nõusolekut "Olen käesolevad Veebilehe eeskirjad läbi lugenud ja nõustun nende järgimisega” (või mõne muu lingiga, mis väljendab Ostja soovi), kinnitab Ostja tingimusteta oma õigust Veebilehel Kaupu osta ning sõlmida Kaupade ostu- ja müügilepingut.

4.4. Pärast Eeskirjadega tutvumist ja oma nõusoleku väljendamist nende järgimises osas kinnitab Ostja, et tal ei ole vastuväiteid selles osas, et Eeskirju talle isiklikult kirjalikult ei esitatud (paberkandjal), välja arvatud juhul, kui lepingupooled on teisiti kokku leppinud. Igal juhul - kui Ostja soovib Eeskirju salvestada, saab ta need Veebilehelt pdf-vormingus alla laadida või saates Müüjale e-kirja aadressil: info@tiens.lt.

4.5. Lepingu sõlmimiseks peab Ostja esitama Müüjale Kaupade tellimuse, sooritades Veebilehel pakutud tehnilised toimingud ning järgides Veebilehel esitatud juhiseid ja / või linke, st:

4.5.1. ühe või mitme Kauba valimiseks Veebilehel märkima andmed iga ostetud Kauba kohta (kogus, suurus, värv jne) ning vajutama Veebilehel linki "Lisada ostukorvi“ ning lisama need Kaupade isiklikku ostukorvi;

4.5.2. kui Kaupade ostukorv on juba valmis, nt kõikide Kaupade valimisel, mis Veebilehel pakutakse, peab Ostja vajutama Veebilehel ostukorvi sümboliga ikooni ja / või linki "Ostukorv" ning seejärel suunatakse Klient Veebilehel järgmisele leheküljele, kus tal on võimalik oma valikut vaadata (Kaupade tellimuse andmed) ning kinnitada Kaupade tellimus Müüjale esitamiseks.

4.6. Ostja võib Kaupade tellimuse vormistada oma äranägemisel, muuta ostetavate Kaupade kogust, lisada veel Kaupu ja / või eemaldada neid ostukorvist kuni hetkeni, mil Kaupade tellimus Müüjale esitatakse. Pärast seda, kui Ostja on tellimuse Müüjale esitamiseks sooritanud kõik vajalikud tegevused, kuvatakse Veebilehel Ostja vormistatud tellimuse kokkuvõtet koos peamiste andmetega Kaupade tellimuse kohta (kõik tellitud Kaubad ja teave Kaupade kohta, ühiku hind ning tellitud Kaupade hind kokku, lisaks transpordikulud ja täiendavad kulud (kui neid on) ning Kaupade kohaletoimetamise meetod ja aadress).

4.7. Tellimus loetakse Ostja poolt Müüjale esitatuks ja Müüja poolt vastuvõetuks, kui Ostja vajutab ikooni, millel on sõnad "Kinnita ja maksa" (või mõnda muud sarnast linki, mis väljendab Kliendi soovi). Pärast seda peab Ostja valima Kaupade eest tasumise meetodi ja makse sooritama.

4.8. Kui Ostja on Veebilehel esitanud Kaupade tellimuse, muutuvad käesolevad Kaupade ostu- ja müügieeskirjad Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Lepingu osaks ning on mõlemale Lepingu osapoolele kohustuslikud ja juriidiliselt siduvad.

4.9. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks alates hetkest, kui Müüja saab Ostja käest kätte Kaupade eest tehtud makse vastavalt esitatud Kaupade tellimusele, ning see kehtib seni, kui kõik sellise Lepinguga ettenähtud kohustused on täielikult täidetud. Pärast seda, kui Müüja on tasu Kaupade eest kätte saanud või kui Müüjat on Kaupade eest tehtud makse sooritamisest teavitatud (kui makse laekumine valitud maksemeetodi tõttu, nt PayPali kasutamisel, hilineb), saadetakse Müüjale Kontol esitatud e-posti aadressil automaatne teade Kaupade tellimuse vastuvõtmise kohta.

4.10. Kui Kaupade tellimise ajal ei ole Müüjal konkreetset tellitavat Kaupa laos, peab Müüja Ostjat sellest tema Kontol esitatud e-posti aadressil saadetud kirjaga ja / või muul Müüjale sobival moel vastavalt Kontol esitatud kontaktandmetele (telefon, faks jne) teavitama. Sel juhul peab Müüja Ostjale pakkuma: (i) teiste Kaupade valimisvõimalust makstud summa eest; (ii) kaupade koguse vähendamist kuni laos oleva koguseni, mida on Ostjale võimalik saata, ning tagastama Ostjale laos puuduvate Kaupade maksumuse; (iii) kogu Kaupade eest makstud summa tagastamisvõimalust, kui Ostja soovib kogu Kaupade tellimuse tühistada. Sel juhul loetakse Leping sõlmituks ainult Ostjalt e-kirja saabumisel, kus ta kinnitab oma soovi Kaupade tellimust muuta (ostes teisi Kaupu või muutes Kaupade kogust); Leping loetakse sõlmituks sellise Kaupade muudetud tellimuse tõttu. Igal juhul peab Müüja andma endast kõik, et teavitada Ostjat Kaupade tellimuse staatusest võimalikult kiiresti.

4.11. Müüja deklareerib käesolevaga, et Kaupade tellimused kinnitatakse töötlemiseks ning töödeldakse ainult siis, kui Ostja esitab need tellimused Veebilehel nõuetele vastavalt – Kaupade nõuetekohane tellimus tähendab seda, et see sisaldab kõiki tellimuse esitamiseks ja töötlemiseks vajalikke andmeid. Seetõttu ei töödelda Kaupade tellimust järgmistel juhtudel:

4.11.1. Ostja esitab Kaupade kohaletoimetamiseks vale või ebatäpse aadressi;

4.11.2. me ei suuda Ostjaga ühendust võtta Kaupade tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu;

4.11.3. Müüja teab põhjendatult, et Ostjal on Kaupade tellimust esitades petturlikud kavatsused; pettuseks peetakse igasugust Ostja tegevust, mis on seotud Kaupade tellimuse esitamise ja töötlemisega, millega rikutakse kehtivaid seadusi, näiteks Veebilehe (platvormi) turvalisuse rikkumine, Veebilehe süsteemi kasutamine ettenähtust erinevalt, teise Ostja kasutajanime ja salasõna kasutamine (st mitte isikliku) või teiseks isikuks olemise teesklemine jne.

4.12. Ostja saab Kaupade tellimuse esitada Veebilehel ükskõik mis kellaajal. Müüja püüab esitatud Kaupade tellimuse töödelda 24 tunni jooksul alates Kaupade tellimuse esitamisest, välja arvatud nädalavahetused ja puhkepäevad.

4.13. Kui Kontole pääseb mõni teine isik ilma Eeskirjade nõudeid järgimata (kaasa arvatud juhud, kui sisselogimise andmed on kadunud ja Ostjal ei õnnestu Müüjat sellest Eeskirjades sätestatud nõuetekohaselt teavitada) ning Kaupade tellimuse esitanud isiku Kontot kasutades, siis peetakse nende Kaupade tellijaks ja / või ostjaks seda Ostjat.

4.14. Kõik Lepingud sõlmitakse Veebilehel leedu keeles. Lepingu peamised tingimused esitatakse Ostjale stabiilsel meetodil, st lisades need Müüja valikul Kaubasaadetisega kaasasolevale arvele või saates e-postiga.

4.15. Müüja teavitab käesolevaga, et isikuandmeid, mis Ostja oma Kontol ja Kaupade tellimisel avaldab, kasutatakse Kaupade ostu- ja müügitehingute sõlmimiseks ja sooritamiseks Veebilehel vastavalt Privaatsuspoliitika sätetele (kõiki Ostja isikuandmete haldamist puudutavaid küsimusi käsitatakse üksikasjalikumalt Privaatsuspoliitikas).

5.KAUPADE HIND JA MAKSETINGIMUSED

5.1. Kaupade hind on esitatud Kaupade kataloogis (saadaval Veebilehel) iga Kauba juures. 

5.2. Kaupadele kohaldatakse soodustusi vastavalt tingimustele, mis on esitatud Konkreetse Kauba juures või avaldatud Veebilehel www.tiens.lt.

5.3. Kaupade hinnad on Veebilehel ja Kaupade tellimustes esitatud eurodes. Kaupade hinnad sisaldavad kõiki makse (kaasa arvatud käibemaks) ning kõiki teisi kehtivaid makse.

5.4. Kaupade hind ei sisalda kohaletoimetamise tasu, välja arvatud juhul, kui see on Veebilehel selgelt märgitud ja avaldatud. Kohaletoimetamise tasu esitatakse eraldi üksusena ning lisatakse Kaupade hinnale.

5.5. Müüja pakub Veebilehel Kaupade ostmist kohaletoimetamisvõimalusega igasse Ostja valitud riiki, kui Ostja nõustub tasuma kohaletoimetamise tasu sellesse riiki. Kui Kaubad toimetatakse väljapoole Leedu Vabariiki, vastutab Ostja isiklikult kõikide Kaupadega seotud maksude ja tasude tasumise eest, mille hulka kuuluvad, kuid mitte ainult impordi-, tolli-, ja käibemaks ning muud kehtivad maksud.

5.6. Ostja kohustub tellitud Kaupade ja nende kohaletoimetamise eest tasuma omal valikul, tasudes Kaupade eest ette (st enne Kaupade Ostjale kohaletoimetamist ja üleandmist), st: (i) pangaülekandega; (ii) kasutades e-makse teenust partnerite maksesüsteemide kaudu (e-pangandus, krediitkaart); (iii) PayPal kaudu; (iv) mõne muu Müüja heakskiidetud süsteemi kaudu. Juhime tähelepanu asjaolule, et olenevalt valitud maksemeetodist võidakse konkreetsel veebilehel, kuhu Teid suunatakse, rakendada isikuandmete haldamise ja veebilehe kasutamise eeskirju, seetõttu soovitame enne makse sooritamist nende eeskirjadega tutvuda. Müüja ei vastuta sellistel veebilehtedel kohaldatavate eeskirjade seadustele vastavuse eest.

5.7. Kui Ostja Kaupu tellib, kohaldatakse Veebilehel TIENSi kehtestatud soodustuste süsteemi ning Kaupade eest tasutavat summat vähendatakse automaatselt, rakendades püsivat allahindlust, mis arvutatakse konkreetsele Ostjale TIENSi äriplaani ning Ostja ja Müüja vahel sõlmitud nõustaja lepingu sätete põhjal. Kui Ostjal on TIENSi soodustuste süsteemi järgi teisi soodustusi, mis on näidatud Kontol soodustuste summana, võib Ostja valida, kas kasutada seda kogunenud soodustust ostmiseks või mitte. Pärast otsuse tegemist näeb Ostja lõplikku Kaupade eest tasumisele kuuluvat summat (st pärast Ostja püsisoodustuse ja kogunenud soodustuse kohaldamist, kui Ostja on kogunud ja otsustanud seda soodustust kasutada). Lõplik Kaupade eest tasumisele kuuluv summa pärast Ostja püsisoodustuse ja kogunenud soodustuse kohaldamist ei saa olla alla 20% (kahekümne protsendi) Kaupade kataloogis esitatud Kaupade hinnast ilma soodustusteta (st mõnda soodustust kasutades saab katta mitte üle 80% (kaheksakümne protsendi) Kaupade tavahinnast ilma Kaupade kataloogis esitatud soodustuseta). Kaupade eest maksmisele kuuluvat tasu ei vähendata ega saa katta Ostja kogutud soodustusega, välja arvatud juhul, kui Müüja sätestab Veebilehel või äriplaanis eritingimused kohaletoimetamistasu hüvitamise, kasutamise või soodustuse kohta.

5.8. Kaupade tellimust töödeldakse alles pärast seda, kui Ostja on Kaupade eest täielikult tasunud ning raha Kaupade eest on Müüja pangakontole krediteeritud (välja arvatud teatud maksemeetodite valimise korral, kui Müüjale esitatakse maksekinnitus ning raha krediteeritakse hiljem, nt PayPal kasutades).

6.TARNETINGIMUSED

6.1. Nagu siinse Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 5.4 sätestatud, lisatakse Kaupade kohaletoimetamise maksumus Kaupade hinnale Kaupade tellimuse kinnitamise hetkel.

6.2. Leedu Vabariigis toimetatakse Kaubad kohale 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates Kaupade eest tasumise päevast (st pärast seda, kui Müüja väljastatud arve järgi Kaupade eest tasutud summa Müüja pangakontole krediteeritakse). Kaupade kohaletoimetamise aeg teistesse riikidesse sõltub valitud riigist. Müüja püüab tagada Kaupade kõrgekvaliteedilise, täpse ja kiire kohaletoimetamise, kuid Ostja mõistab, et Kaupade kohaletoimetamisel võib tekkida viivitusi, mis ei ole tingitud Müüjast. Igal juhul vabastatakse Müüja vastutusest Kaupade õigeaegse kohaletoimetamise tähtaja rikkumise korral, kui Kaubad ei jõua Ostjani, või mitte järgides Kaupade ostu- ja müügieeskirjades sätestatud kohaletoimetamise tähtaegu põhjustel, milles pole Müüja süüd, või Müüja kontrolli alt väljaspool olevatel põhjustel.

6.3. Kaubad toimetatakse kohale koostöös ettevõttega UAB “Baltic Post”, mille juriidilise isiku number on 302544039, kontori aadress J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, Leedu Vabariik, UAB "Baltic Post" postisaadetistele kohaldatavate ning veebilehtedel www.lpexpress.lt ja www.post.lt avaldatud eeskirjade ja tariifide järgi.

6.4. Müüjal on õigus seada TIENSi äriplaanis või Veebilehel avaldades Kaupade kohaletoimetamisele erihindu (st kasutada fikseeritud tariife, mitte kohaldada tasu Kaupade kohaletoimetamise eest, rakendada soodustusi Kaupade kohaletoimetamisel jne). Teave selliste Ostja kehtestatud kohaletoimetamise eritingimuste kohta avaldatakse Veebilehel või esitatakse TIENSi äriplaanis.

6.5. Pärast seda, kui Ostja allkirjastab Kaupade kohaletoimetamis- / vastuvõtudokumendi, mille esitab kolmas isik, kes osutab Kaupade kohaletoimetamise teenust, või võtab Kaubad vastu postkontoris, loetakse Kaubad nõuetekohaselt Ostjale üleantuks. Pärast seda, kui Ostja allkirjastab Kaupade kohaletoimetamis- / vastuvõtudokumendi, mille esitab kolmas isik, kes osutab Kaupade kohaletoimetamise teenust või võtab Kaubad vastu postkontoris, liigub Kaupade ootamatu kadumise ja / või kahjustumise risk üle Ostjale.

6.6. Kaupade kogust ja nende pakendit tuleb kontrollida Kaupade Ostjale üleandmise hetkel. Kui Ostja avastab pärast tarnitud Kaupade üleandmist nende ebaõige koguse ja / või valiku ja / või sisalduse, peab Ostja sellest viivitamatult Müüjat teavitama. Ostja peab Müüjat kõikidest Kaupadel leitud puudustest teavitama vähemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kaupade kohaletoimetamisest ning pärast seda enam nõudeid Kaupade puuduste osas vastu ei võeta ning Ostjale Müüja poolt üleantud Kaubad loetakse heakvaliteedilisteks. Kaupade puudused, mis on tuvastatud vastavalt Kaupade ostu- ja müügieeskirjade sellele punktile, mis tulenevad Müüja eksimusest, tuleb kõrvaldada vastavalt Müüja ja Ostja vahel sõlmitud kokkuleppe protseduurile ja tähtajaks

6.7. Kui puuduliku kvaliteediga Kaubad Müüjale tagastatakse, peab Müüja Kaupade tagastamiskulud Ostjale hüvitama.

7.KVALITEEDIGARANTII JA KAUPADE KÕLBLIKKUSIGA

7.1. Olles ostnud puuduliku kvaliteediga Kauba, on Ostjal enda äranägemisel õigus:

7.1.1. nõuda Müüjalt Kaupade puuduste kõrvaldamist;

7.1.2. nõuda Müüjalt puuduliku kvaliteediga Kauba vahetamist korraliku kvaliteediga Kauba vastu;

7.1.3. nõuda Müüjalt Kauba hinna vähendamist proportsionaalselt leitud puudusega;

7.1.4. lõpetada Leping ühepoolselt, tagastada Kaup ning nõuda Kauba täishinna tagastamist.

7.2. Teatud Kaupadel (seadmed jne) on teatud aja jooksul (kestus) tootja kvaliteedigarantii ja / või muud tingimused, mille hulka kuulub garantii kehtivuse kadumine, mis on esitatud Kaupade kirjelduses ja / või Kaupadega koos saadetud garantiiraamatutes. Juhime tähelepanu asjaolule, et tootja garantiikohustused kehtivad ainult juhul, kui järgitakse Kaupade ostu- ja müügieeskirju ja / või garantiiraamatus, Kauba kasutusjuhendis ja veebilehel esitatud hooldustingimusi.

7.3. Kui Kaupade kvaliteedigarantii aeg, mis on kehtestatud vastavalt Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktile 7.2, on lühem kui 24 (kakskümmend neli) kuud ja Kaupade puudused ilmnevad pärast Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 7.2 esitatud aega, kuid enne 24 (kahekümne nelja) kuu möödumist alates Kaupade Ostjale üleandmisest, on Müüja kohustatud Kauba puudused kõrvaldama ainult siis, kui Ostja tõestab, et puudused on tekkinud enne Kauba üleandmist Ostjale, või põhjustel, mis tekkisid enne Kauba üleandmist, ning need kuuluvad Müüja vastutusalasse.

7.4. Kui Kaupadele tootja garantiid ei kohaldata, vastutab Müüja Kauba puuduste eest ainult siis, kui Ostja suudab Müüjale tõestada, et puudused tekkisid enne Kauba üleandmist või põhjustel, mille eest vastutab Müüja, ja mis tekkisid enne Kauba üleandmist, ning kui Ostja on esitanud nõude Kauba puuduste kohta 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates puuduste ilmnemisest, kuid mitte hiljem kui 24 (kahekümne nelja) kuu möödumisel alates Kaupade Ostjale üleandmise päevast.

7.5. Teatud Kaupadel on kõlblikkusaeg, mis on esitatud Kauba pakendil. Kõlblikkusajaga Kaupadel leitud puuduste kohta saab nõudeid esitada Kauba kõlblikkusaja vältel.

7.6. Kauba garantiiaja kasutamisel ei alga garantiiaeg uuesti, garantiiaja algust arvestatakse alates Kauba kohaletoimetamise kuupäevast. Garantii kehtib remonditud või asendatud Kaupade puhul ülejäänud garantiiaja vältel, mis on arvutatud alates Kauba Ostjale üleandmise päevast.

7.7. Aeg, mille jooksul Ostja ei saanud Kaupa puuduste tõttu kasutada, lisatakse garantiiajale.

7.8. Kui Kaubal on puudusi, võib selle Müüjale tagasi saata vastavalt siinsetes Kaupade ostu- ja müügieeskirjades kirjeldatud protseduurile, mis on sätestatud siinsete Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 8. Kaup tuleb tagastada koos Kauba ostmist tõendava dokumendiga, mis on saadud Kauba kohaletoimetamise hetkel (nt arve) ning vabas vormis avaldusega, millel on kirjeldatud puudustega Kauba tagastamise põhjus.

8. LEPINGUST TAGANEMINE. KAUPADE TAGASTAMIS- JA VAHETAMISPROTSEDUUR

8.1. . Ostjal on õigus Lepingust taganeda ilma põhjust esitamata, teavitades sellest Müüjat kirjalikult vähemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kauba Ostjale üleandmise päevast, välja arvatud siinsete Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 8.2 sätestatud juhtumite korral. Juhtudel, mil Leping kehtib ja on sõlmitud mitme Kauba ostmise kohta, mis toimetatakse Ostjale eraldi, kaotab Lepingust taganemise õigus kehtivuse pärast 14 (neljateistkümne) kalendripäeva möödumist päevast, mil viimane Kaup vastavalt Lepingule üle antakse (kohale toimetatakse). Sel juhul peab Ostja esitama Müüjale vabas vormis teate Lepingust taganemise kohta või valitsuse kinnitatud ja nõuetekohaselt vormistatud Lepingust taganemise vormi isiklikult, minnes kohale aadressile Ulonų g. 5 08240 Vilnius, Leedu Vabariik, või saates selle e-postiga info@tiens.lt või tähitud postiga ning lisades dokumendid, mis kinnitavad Kauba ostmist (valitsuse kinnitatud Lepingust taganemise näidisvorm on saadaval aadressil: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).

8.2. Pärast Müüja teavitamist Lepingust taganemisest peab Ostja hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates vastava teate esitamisest Müüjale Kauba Müüjale tagastama, viies selle isiklikult aadressile Ulonų g. 5 08240 Vilnius, Leedu Vabariik, või saates Kauba Müüjale ja tasudes Müüjale Kauba tagastamiskulud.

8.3. Ostjat on teavitatud, et juhul kui Lepingu põhjal omandatud Kaubad on kehtivatele seadustele vastavate omadustega ja / või on parfümeeria-, kosmeetika- või tualetitooted, meditsiinilised või kirurgilised seadmed või aparaadid, rahuldatakse Ostja nõue vahetada nõuetekohase kvaliteediga ostetud Kaup analoogse Kauba vastu või tagastada Kaupade eest tasutav summa tsiviilkoodeksi punktis 6.362 esitatud põhjustel ainult juhul, kui Müüja annab eraldi kirjaliku nõusoleku.

8.4. Müüja peab tagastama kõik Ostjalt saadud maksed, kaasa arvatud Kaupade kohaletoimetamise tasu, kui neid on (välja arvatud veebilehel pakutud ja Ostja valitud meetodist tulenevad lisakulud, mis ei ole kõige odavam kohaletoimetamise tavameetod), kohe, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil Müüjat on Lepingust taganemise õiguse kasutamise otsusest teavitatud. Müüja maksab Ostjale tema tasutud summa tagasi sama maksemeetodit kasutades, mida kasutas Ostja algsel maksetoimingul, välja arvatud juhud, mil Ostja nõustub teiste võimalustega, mida Müüja esitab. Juhime tähelepanu sellele, et Müüja võib keelduda Ostja tasutud summade tagastamisest (Kauba hind ja / või kohaletoimetamise tasu) enne, kui Kaup on Müüjale tagastatud, või kuni Ostja on esitanud kirjaliku tõendi selle kohta, et Kaup on Müüjale saadetud (olenevalt sellest, kumb toimub varem).

8.5. Müüja ei vastuta tagastatud Kaupade eest tehtava pangaülekande hilinemise eest ega pangaülekande ebaõnnestumise eest, kui Ostja esitab ebaõiged, või ei esita üldse,pangaülekannete tagastamiseks vajalikke andmeid ja / või dokumente.

8.6. Kaupade tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:

8.6.1. Kaupa tuleb hoida originaalses ja kahjustusteta pakendis;

8.6.2. Kaubal ei tohi olla Ostja tehtud kahjustusi;

8.6.3. Kaup peab olema kasutamata ja selle müügikõlblik välimus peab olema säilinud (etiketid, kaitsekiled jne on kahjustusteta);

8.6.4. Kaup peab olema sama terviklik nagu oli Ostjale üleandmise ajal;

8.6.5. kaasas peab olema Kauba ostmist tõendav dokument.

8.7. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatud Kaupade vastuvõtmisest, kui on eiratud Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktides 8.1-8.6 sätestatud Kaupade tagastamistingimusi.

8.8. Ostja vastutab Kauba väärtuse langemise eest, mis on tekkinud tegevuste / asjaolude / olukordade tõttu, mida ei olnud vaja rakendada Kaupade tüübi, omaduste, tervikluse ja / või nende toimimise väljaselgitamiseks.

8.9. Ostjal on õigus vahetada Kaup 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kaupade vastuvõtmisest analoogse Kauba vastu, millel on teised mõõdud, kuju, värv, mudel või koostis, välja arvatud Kaubad, mis on esitatud Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 8.2, mille võib Ostja tagastada vastavalt allpool kirjeldatud protseduurile ainult Müüja nõusolekul. Kui Kauba vahetamise tagajärjeks on hinnaerinevus, peab Ostja Kaupade kalkuleeritud hindade järgi Müüjaga kokkuleppe sõlmima. Ostja nõue Kauba vahetamise kohta rahuldatakse ainult siis, kui Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 8.5 sätestatud tingimused on täidetud. Selle õiguse kasutamiseks peab Müüja Kauba vastavalt Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 8.3 esitatud meetodile Müüjale saatma ning esitama Kaupade algsed ostudokumendid.

8.10. Kui Müüja ei saa vahetamiseks Kaupu pakkuda, teavitab ta sellest Ostjat ning Ostjal on õigus Kaubad Müüjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates vastava teate saatmisest Müüjale tagastada. Sel juhul kohaldatakse eespool nimetatud nõuetekohase kvaliteediga Toodete tagastamissätteid.

8.11. Kui Kaup tagastatakse vastavalt Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktides 8.1-8.6 või 8.10 kehtestatud protseduurile, või vahetatakse teise Kauba vastu, nagu on sätestatud Kaupade ostu- ja müügieeskirjade punktis 8.9, tasub Ostja kõik Kaupade tagastamiskulud. Kui puuduliku kvaliteediga Kaup tagastatakse Müüjale, peab Müüja kõik Ostjale Kaupade tagastamise tagajärjel tekkinud kulutused hüvitama.

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Vaidluste korral kohaldatavad seadused ja eeskirjad on esitatud Veebilehe kasutusjuhendis.

9.2. Leping loetakse sõlmituks Leedu Vabariigis. Ostja asukohariigist olenemata reguleeritakse kõiki Lepingust tulenevaid või sellega seotud Müüja ja Ostja vahelisi suhteid Leedu Vabariigi seadusandlusega.

9.3. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peab Ostjal olema õigus esitada avaldus vaidluse lahendamiseks vaidlusi lahendatavatele institutsioonidele vastavalt kohtueelse vaidluste lahendamise protseduurile (st Riiklik Tarbijakaitseamet ja Riiklik Toidu- ja Veterinaaramet).

9.4. Käesolevaid Kaupade ostu- ja müügieeskirju peetakse Eeskirjade lahutamatuks ja jagamatuks osaks. Kaupade Veebilehel ostmisega ja Veebilehe kasutamisega seotud küsimusi, mida käesolevate Kaupade ostu- ja müügieeskirjadega ei reguleerita, reguleeritakse Veebilehe kasutusjuhendi ja teiste eeskirjade dokumentidega, samuti hulgimüügiettevõtte lepinguga, mis on sõlmitud Ostja ja Müüja vahel. Lahknevuste esinemisel Eeskirju moodustavate teiste dokumentide ja käesolevate Kaupade ostu- ja müügieeskirjade vahel prevaleerivad Kaupade ostu- ja müügieeskirjad. Igasuguste lahknevuste esinemisel Kaupade ostu- ja müügieeskirjade ning nõustaja lepingu vahel prevaleerivad hulgimüügiettevõtte lepingu sätted.

9.5. Ühtegi Osapoolt ei võeta tsiviilvastutusele oma kohustuste mittetäitmise, ebaõige täitmise või hilinenud täitmise eest vääramatu jõu olukorras, mis on kehtestatud vastavalt kehtiva seadusandluse nõuetele. Osapoolte kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse selle aja võrra, mil vääramatu jõu olukord kestis.

10. KONTAKTANDMED

10.1. Müüja teeb kõik endast oleneva, et vastata Ostjale võimalikult kiiresti (vastata e-kirjaga või kirjalikult või saates vastuse postiga või telefonikõne kaudu vastavalt kohaldatavale meetodile, st vastata samal meetodil, mida klient kasutas). Müüja kohustub vastama Ostja küsimustele ja nõuetele tasuta hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates vastava küsimuse või nõude kättesaamise päevast.

10.2. Kui Teil on mingeid märkusi või nõuandeid või soovite meid teavitada Kaupade ostu- ja müügieeskirjade rikkumisest, kui Teil on tekkinud küsimusi, nõudeid või vajate meie abi Kaupade ostu- ja müügieeskirjade selgitamisel või nende kohaldamisel, pöörduge julgesti meie poole e-posti aadressil: info@tien.lt, tel.: +370 52122212 (E–R, 9:00–17:30) või tähitud postiga aadressil Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, Leedu Vabariik. Teie antud tagasiside aitab meil paremaks saada.